4221 Picasso

tiểu hành tinh

4221 Picasso (1988 EJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1988 bởi Jeff T. AluPalomar.

Picasso
Khám phá
Khám phá bởiJeff T. Alu
Nơi khám pháPalomar
Ngày phát hiện13 tháng 3 năm 1988
Tên chỉ định
4221
Đặt tên theo
Pablo Picasso
1988 EJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2914420
Viễn điểm quỹ đạo2.9482236
Độ lệch tâm0.1253480
1548.8479540
242.01502
Độ nghiêng quỹ đạo17.20999
188.07581
37.25929
Đặc trưng vật lý
12.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi