4228 Nemiro

tiểu hành tinh

4228 Nemiro (1968 OC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1968 bởi G. A. PlyuginYu. A. BelyaevCerro El Roble.

Nemiro
Khám phá
Khám phá bởiG. A. PlyuginYu. A. Belyaev
Nơi khám pháCerro El Roble
Ngày phát hiện25 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
4228
1968 OC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9893183
Viễn điểm quỹ đạo2.6192629
Độ lệch tâm0.1366895
1277.6275875
113.65739
Độ nghiêng quỹ đạo5.26331
223.32807
113.05355
Đặc trưng vật lý
13.8

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa