4239 Goodman

tiểu hành tinh

4239 Goodman (1980 OE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1980 bởi Ted BowellFlagstaff.

Goodman
Khám phá
Khám phá bởiTed Bowell
Nơi khám pháFlagstaff
Ngày khám phá17 tháng 7 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định4239
1980 OE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7690297
Viễn điểm quỹ đạo2.5786237
Độ lệch tâm0.1862140
Chu kỳ quỹ đạo1170.6734972
Độ bất thường trung bình246.12694
Độ nghiêng quỹ đạo1.27943
Kinh độ của điểm nút lên294.94267
Acgumen của cận điểm19.76223
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi