425 Cornelia

tiểu hành tinh

425 Cornelia là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 28.12.1896 ở Nice và có lẽ được đặt theo tên Cornelia Africana, con gái của Scipio Africanus (235-183 trước Công nguyên)[1].

425 Cornelia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện28 tháng 12 năm 1896
Tên định danh
1896 DC
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo405.398 Gm (2.71 AU)
Viễn điểm quỹ đạo457.826 Gm (3.06 AU)
431.612 Gm (2.885 AU)
Độ lệch tâm0.061
1789.958 d (4.9 a)
17.54 km/s
296.456°
Độ nghiêng quỹ đạo4.052°
61.212°
126.062°
Đặc trưng vật lý
Kích thước64.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi