4278 Harvey

tiểu hành tinh

4278 Harvey (1982 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1982 bởi Ted BowellFlagstaff.

Harvey
Khám phá
Khám phá bởiTed Bowell
Nơi khám pháFlagstaff
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định4278
1982 SF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8638922
Viễn điểm quỹ đạo2.6687542
Độ lệch tâm0.1775700
Chu kỳ quỹ đạo1246.1812334
Độ bất thường trung bình166.36620
Độ nghiêng quỹ đạo5.47268
Kinh độ của điểm nút lên146.54427
Acgumen của cận điểm235.21396
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

Liên kết ngoàiSửa đổi