4279 De Gasparis

tiểu hành tinh

4279 De Gasparis (1982 WB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1982 bởi Osservatorio San VittoreBologna.

De Gasparis
Khám phá
Khám phá bởiOsservatorio San Vittore
Nơi khám pháBologna
Ngày phát hiện19 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định4279
Đặt tên theo
Annibale de Gasparis
1982 WB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8740381
Viễn điểm quỹ đạo2.8548783
Độ lệch tâm0.2074133
Chu kỳ quỹ đạo1327.9933246
Độ bất thường trung bình359.03459
Độ nghiêng quỹ đạo4.27540
Kinh độ của điểm nút lên265.81217
Acgumen của cận điểm161.43741
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.4

Liên kết ngoàiSửa đổi