4360 Xuyi

tiểu hành tinh

4360 Xuyi (1964 TG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Xuyi
Tên chỉ định
4360
Đặt tên theo
Xuyi County
1964 TG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1832562
Viễn điểm quỹ đạo3.0126848
Độ lệch tâm0.1596301
1529.5009506
124.85513
Độ nghiêng quỹ đạo2.51553
331.31565
77.32489
Đặc trưng vật lý
13.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi