436 Patricia

tiểu hành tinh

436 Patricia là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Max WolfA. Schwassmann phát hiện ngày 13.9.1898 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

436 Patricia
Khám phá
Khám phá bởiM. Wolf,
A. Schwassmann
Ngày phát hiện13 tháng 9 năm 1898
Tên định danh
1898 DT
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo450.472 Gm (3.011 AU)
Viễn điểm quỹ đạo508.765 Gm (3.401 AU)
479.618 Gm (3.206 AU)
Độ lệch tâm0.061
2096.746 d (5.74 a)
16.63 km/s
183.276°
Độ nghiêng quỹ đạo18.484°
351.515°
38.093°
Đặc trưng vật lý
Kích thước60.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.8

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa