4590 Dimashchegolev

tiểu hành tinh

4590 Dimashchegolev (1968 OG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 7 năm 1968 bởi G. A. PlyuginYu. A. BelyaevCerro El Roble.

Dimashchegolev
Khám phá
Khám phá bởiG. A. PlyuginYu. A. Belyaev
Nơi khám pháCerro El Roble
Ngày phát hiện25 tháng 7 năm 1968
Tên định danh
4590
1968 OG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9405886
Viễn điểm quỹ đạo2.8046308
Độ lệch tâm0.1820869
1334.8666502
33.17762
Độ nghiêng quỹ đạo12.45308
168.39071
44.95524
Đặc trưng vật lý
13.1

Liên kết ngoài sửa