4642 Murchie

tiểu hành tinh

4642 Murchie (1990 QG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. HoltPalomar.

Murchie
Khám phá
Khám phá bởiH. E. Holt
Nơi khám pháPalomar
Ngày phát hiện23 tháng 8 năm 1990
Tên định danh
4642
1990 QG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6856562
Viễn điểm quỹ đạo3.6612162
Độ lệch tâm0.1537072
2064.8717310
94.88517
Độ nghiêng quỹ đạo1.00807
149.82436
129.63772
Đặc trưng vật lý
0.0628
12.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi