471 Papagena

tiểu hành tinh

471 Papagena là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 7.6.1901 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Papagena, một nhân vật trong vở opera The Magic Flute của Mozart[1].

471 Papagena
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện7 tháng 6 năm 1901
Tên định danh
1901 GN
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 10 tháng 4 năm 2007 (ngJ 2454200.5)
Cận điểm quỹ đạo2.2118 AU (q)
Viễn điểm quỹ đạo3.5595 ĐVTV (Q)
2.8856 AU (a)
Độ lệch tâm0.2335
4.90 a
83.155° (M)
Độ nghiêng quỹ đạo14.985°
84.095°
Đặc trưng vật lý
Kích thước134.19 km
0.1994
9.16 to 13.01
6.73
0.147" to 0.041"

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi