4724 Brocken

tiểu hành tinh

4724 Brocken (1961 BC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1961 bởi Cuno HoffmeisterJoachim SchubartTautenburg.

Brocken
Khám phá
Khám phá bởiCuno Hoffmeister
Joachim Schubart
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện18 tháng 1 năm 1961
Tên định danh
4724
Đặt tên theo
The Brocken
1961 BC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7938505
Viễn điểm quỹ đạo2.6519737
Độ lệch tâm0.1930178
1210.5475411
256.59384
Độ nghiêng quỹ đạo8.48790
94.66884
193.53803
Đặc trưng vật lý
13.2

Liên kết ngoài sửa