4758 Hermitage

tiểu hành tinh

4758 Hermitage (1978 SN4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, L. I.Nauchnyj.

Hermitage
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, L. I.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện27 tháng 9 năm 1978
Tên định danh
4758
1978 SN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6695172
Viễn điểm quỹ đạo3.7551736
Độ lệch tâm0.1689819
2102.9636717
74.47164
Độ nghiêng quỹ đạo1.62694
60.91866
283.92489
Đặc trưng vật lý
0.1106
12.1

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa