476 Hedwig

tiểu hành tinh

476 Hedwig (1901 GQ) là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu X và kiểu T. Tiểu hành tinh này do Luigi Carnera phát hiện ngày 17.8.1901 ở Heidelberg và được đặt theo tên Hedwig, vợ của nhà thiên văn học Elis Stromgren[1].

Hedwig
Khám phá
Khám phá bởiLuigi Carnera
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện17 tháng 8 năm 1901
Tên định danh
476
1901 GQ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo2.450713383382734
Viễn điểm quỹ đạo2.847553427762386
Độ lệch tâm.07489997361870923
1574.904306549807
88.31297634201015
Độ nghiêng quỹ đạo10.93836583149195
286.4816734711598
.8002403943805025
Đặc trưng vật lý
Kích thước116.76 km
27.33
0.0493
T (Tholen), X (SMASSII)
8.55

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi