477 Italia

tiểu hành tinh

477 Italia (1901 GR) là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu T và kiểu B. Tiểu hành tinh này do Luigi Carnera phát hiện ngày 23.8.1901 ở Heidelberg và được đặt theo tên nước Ý.

Italia
Khám phá
Khám phá bởiLuigi Carnera
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện23 tháng 8 năm 1901
Tên định danh
477
Đặt tên theo
Ý
1901 GR; A905 UK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo1.9583793
Viễn điểm quỹ đạo2.8708173
Độ lệch tâm0.1889420
1370.4581304
314.04669
Độ nghiêng quỹ đạo5.28932
10.71857
322.43576
Đặc trưng vật lý
Kích thước22.51 km
0.2769
T/B
10.25

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa