47 (số)

số tự nhiên

47 (bốn mươi bảy) là một số tự nhiên ngay sau 46 và ngay trước 48.

Tham khảSửa đổi