47 (số)

số tự nhiên

47 (bốn mươi bảy) là một số tự nhiên ngay sau 46 và ngay trước 48.

47
Số đếm47
bốn mươi bảy
Số thứ tựthứ bốn mươi bảy
Bình phương2209 (số)
Lập phương103823 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 47
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 47
Biểu diễn
Nhị phân1011112
Tam phân12023
Tứ phân2334
Ngũ phân1425
Lục phân1156
Bát phân578
Thập nhị phân3B12
Thập lục phân2F16
Nhị thập phân2720
Cơ số 361B36
Lục thập phânL60
Số La MãXLVII
46 47 48

Tham khảoSửa đổi