482 Petrina

tiểu hành tinh

482 Petrina

Tên
Tên Petrina
Tên chỉ định 1902 HT
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 3 tháng 3 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.103
Bán trục lớn (a) 2.996 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.687 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.304 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.185 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.475°
Kinh độ (Ω) 179.565°
Acgumen (ω) 88.605°
Độ bất thường trung bình (M) 245.740°

482 Petrina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 3.3.1902 ở Heidelberg và được đặt theo tên Petrina, dạng giống cái của Petrus trong tiếng Latinh (tức Peter trong tiếng Anh), tên một con chó của Max Wolf[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi