484 Pittsburghia

tiểu hành tinh

484 Pittsburghia

Tên
Tên Pittsburghia
Tên chỉ định 1902 HX
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 29 tháng 4 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.058
Bán trục lớn (a) 2.667 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.511 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.823 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.355 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.497°
Kinh độ (Ω) 127.407°
Acgumen (ω) 189.073°
Độ bất thường trung bình (M) 162.385°

Pittsburghia là một tiểu hành tinhvành đai chính, di chuyển theo quỹ đạo quanh Mặt Trời cách Trái Đất 150 triệu dặm.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 29.4.1902 ở Heidelbergvà được đặt theo tên thành phố Pittsburgh[1], tiểu bang Pennsylvania, (Hoa Kỳ), nơi là di sản khoa học và công nghệ, đã sản xuất ra một số trang thiết bị thiên văn học tinh vi nhất thời đó. [1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi