489 Comacina

tiểu hành tinh

489 Comacina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Luigi Carnera phát hiện ngày 2.9.1902 ở Heidelberg, và được đặt theo tên đảo nhỏ Comacina, trong hồ Como của Ý[1].

Mô hình 3D của 489 Comacina

489 Comacina

Tên
Tên Comacina
Tên chỉ định 1902 JM
Phát hiện
Người phát hiện Luigi Carnera
Ngày phát hiện 2 tháng 9 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 26 tháng 2 năm 2001 (ngJ 2451966.5)
Độ lệch tâm (e) 0.038
Bán trục lớn (a) 3.154 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.035 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.272 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.601 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.976°
Kinh độ (Ω) 167.216°
Acgumen (ω) 10.887°
Độ bất thường trung bình (M) 11.805°

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa