491 Carina

tiểu hành tinh

491 Carina

Tên
Tên Carina
Tên chỉ định 1902 JQ
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 3 tháng 9 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.090
Bán trục lớn (a) 3.189 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.903 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.476 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.695 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 18.886°
Kinh độ (Ω) 175.560°
Acgumen (ω) 237.079°
Độ bất thường trung bình (M) 319.630°

491 Carina là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 3.9.1902 ở Heidelberg. Không rõ nguồn gốc tên của nó[1].

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa