492 Gismonda

tiểu hành tinh

492 Gismonda

Tên
Tên Gismonda
Tên chỉ định 1902 JR
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 3 tháng 9 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.170
Bán trục lớn (a) 3.121 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.590 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.651 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.513 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.625°
Kinh độ (Ω) 46.741°
Acgumen (ω) 293.960°
Độ bất thường trung bình (M) 274.742°

492 Gismonda là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis[1], được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối, và dường như được cấu tạo bằng vật liệu cacbonat nguyên thủy.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 3.9.1902 ở Heidelberg và được đặt theo tên Gismond, nữ anh hùng trong truyện dân gian Ý[2].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi