493 Griseldis

tiểu hành tinh

493 Griseldis

Tên
Tên Griseldis
Tên chỉ định 1902 JS
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 7 tháng 9 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.170
Bán trục lớn (a) 3.123 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.594 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.653 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.520 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.150°
Kinh độ (Ω) 357.540°
Acgumen (ω) 47.114°
Độ bất thường trung bình (M) 198.237°

493 Griseldis là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 7.9.1902 ở Heidelberg, và được dặt theo tên Griselda, nữ anh hùng trong một vài truyện dân gian[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi