494 Virtus

tiểu hành tinh

494 Virtus

Tên
Tên Virtus
Tên chỉ định 1902 JV
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 7 tháng 10 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.057
Bán trục lớn (a) 2.989 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.819 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.158 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.167 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.076°
Kinh độ (Ω) 38.393°
Acgumen (ω) 216.615°
Độ bất thường trung bình (M) 101.353°

494 Virtus là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 7.10.1902 ở Heidelberg, và được đặt theo tên nữ thần Virtus trong thần thoại La Mã.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi