495 Eulalia

tiểu hành tinh

495 Eulalia

Tên
Tên Eulalia
Tên chỉ định 1902 KG
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 25 tháng 10 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.130
Bán trục lớn (a) 2.487 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.164 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.810 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.922 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.280°
Kinh độ (Ω) 186.624°
Acgumen (ω) 206.486°
Độ bất thường trung bình (M) 81.126°

495 Eulalia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 25.10.1902 ở Heidelberg, và được đặt theo tên người bà của vợ Max Wolf[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi