4961 Timherder

tiểu hành tinh

4961 Timherder (1958 TH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Timherder
Tên chỉ định
Tên chỉ định4961
1958 TH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4474270
Viễn điểm quỹ đạo3.8559784
Độ lệch tâm0.2234588
Chu kỳ quỹ đạo2043.6960379
Độ bất thường trung bình338.65476
Độ nghiêng quỹ đạo7.86750
Kinh độ của điểm nút lên314.85443
Acgumen của cận điểm50.95090
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Liên kết ngoàiSửa đổi