499 Venusia

tiểu hành tinh

499 Venusia

Tên
Tên Venusia
Tên chỉ định 1902 KX
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 24 tháng 12 năm 1902
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.214
Bán trục lớn (a) 4.010 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.154 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 4.867 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 8.031 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.091°
Kinh độ (Ω) 256.539°
Acgumen (ω) 177.294°
Độ bất thường trung bình (M) 15.927°

499 Venusia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 24.12.1902 ở Heidelberg, và được đặt tên là Venusia, tên tiếng Latinh khác của đảo Ven (hoặc Hven) của Thụy Điển, nơi có 2 đài thiên văn do Tycho Brahe lập ra[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi