5038 Overbeek

tiểu hành tinh

5038 Overbeek (1948 KF) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1948 bởi E. L. JohnsonJohannesburg. Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn nghiệp dư Nam Phi Michiel Daniel Overbeek.

Overbeek
Khám phá
Khám phá bởiE. L. Johnson
Nơi khám pháJohannesburg
Ngày phát hiện31 tháng 5 năm 1948
Tên định danh
5038
Đặt tên theo
Michiel Daniel Overbeek
1948 KF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.6626303
Viễn điểm quỹ đạo2.9607483
Độ lệch tâm0.2807726
1283.7859475
2.54399
Độ nghiêng quỹ đạo10.94461
65.77034
219.06879
Đặc trưng vật lý
14.1

Liên kết ngoàiSửa đổi