5039 Rosenkavalier

tiểu hành tinh

5039 Rosenkavalier (1967 GM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1967 bởi F. BorngenTautenburg.

Rosenkavalier
Khám phá
Khám phá bởiF. Borngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện11 tháng 4 năm 1967
Tên định danh
5039
Đặt tên theo
Der Rosenkavalier
1967 GM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8630028
Viễn điểm quỹ đạo3.1701780
Độ lệch tâm0.0509143
1913.6960301
245.77206
Độ nghiêng quỹ đạo11.38972
84.20488
171.09099
Đặc trưng vật lý
12.5

Liên kết ngoài sửa