5054 Keil (1986 AO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1986 bởi E. BowellFlagstaff.

Keil
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff
Ngày khám phá12 tháng 1 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định5054
Đặt tên theo
Klaus Keil
1986 AO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0926355
Viễn điểm quỹ đạo2.8151419
Độ lệch tâm0.1472166
Chu kỳ quỹ đạo1404.0440055
Độ bất thường trung bình321.62379
Độ nghiêng quỹ đạo7.46841
Kinh độ của điểm nút lên355.16134
Acgumen của cận điểm86.40581
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.7

Liên kết ngoàiSửa đổi