505 Cava

tiểu hành tinh

505 Cava

Tên
Tên Cava
Tên chỉ định 1902 LL
Phát hiện
Người phát hiện R. H. Frost
Ngày phát hiện 21 tháng 8 năm 1902
Nơi phát hiện Arequipa
Thông số quỹ đạo
KNTV 2 tháng 3 năm 1995 (ngJ 2449778.5)
Độ lệch tâm (e) 0.245
Bán trục lớn (a) 2.685 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.026 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.343 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.399 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.822°
Kinh độ (Ω) 91.066°
Acgumen (ω) 336.288°
Độ bất thường trung bình (M) -91.960°

505 Cava là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được R. H. Frost phát hiện ngày 21.8.1902 ở Arequipa (Peru), và được đặt theo tên Cava, một nhân vật trong thần thoại Inca[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi