508 Princetonia

tiểu hành tinh

508 Princetonia

Tên
Tên Princetonia
Tên chỉ định 1903 LQ
Phát hiện
Người phát hiện Raymond Smith Dugan
Ngày phát hiện 20 tháng 4 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 11 tháng 1 năm 2001 (ngJ 2451920.5)
Độ lệch tâm (e) 0.018
Bán trục lớn (a) 3.159 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.101 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.216 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.614 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.362°
Kinh độ (Ω) 44.755°
Acgumen (ω) 181.108°
Độ bất thường trung bình (M) 122.969°

508 Princetonia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Raymond Smith Dugan phát hiện ngày 20.4.1903 ở Heidelberg, và được đặt tên là "Princetonia" theo tên đại học PrincetonNew Jersey, Hoa Kỳ[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi