5126 Achaemenides (1989 CH2) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1989 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

Achaemenides
Khám phá
Khám phá bởiShoemaker, C. S.
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá1 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định5126
Đặt tên theo
Achaemenides
1989 CH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo5.1011415
Viễn điểm quỹ đạo5.3659087
Độ lệch tâm0.0252953
Chu kỳ quỹ đạo4373.1050637
Độ bất thường trung bình246.10518
Độ nghiêng quỹ đạo29.86797
Kinh độ của điểm nút lên116.48879
Acgumen của cận điểm350.83113
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)10.1

Tham khảoSửa đổi