512 Taurinensis

tiểu hành tinh

512 Taurinensis

Tên
Tên Taurinensis
Tên chỉ định 1903 LV
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 23 tháng 6 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.254
Bán trục lớn (a) 2.189 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.632 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.746 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.239 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.751°
Kinh độ (Ω) 107.202°
Acgumen (ω) 248.912°
Độ bất thường trung bình (M) 132.846°

512 Taurinensis là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có thời gian quay vòng là 5,59 giờ.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 23.6.1903 ở Heidelberg và được đặt theo tên Taurinum, tên cũ của thành phố Torino, (Ý)[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi