5133 Phillipadams

tiểu hành tinh

5133 Phillipadams (1990 PA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1990 bởi R.H. McNaughtSiding Spring.

Phillipadams
Khám phá
Khám phá bởiR.H. McNaught
Nơi khám pháSiding Spring
Ngày khám phá12 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định5133
1990 PA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1100056
Viễn điểm quỹ đạo3.3168192
Độ lệch tâm0.2223793
Chu kỳ quỹ đạo1632.5712476
Độ bất thường trung bình352.65333
Độ nghiêng quỹ đạo12.02293
Kinh độ của điểm nút lên87.71321
Acgumen của cận điểm279.73207
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0697
Cấp sao tuyệt đối (H)11.50

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi