513 Centesima

tiểu hành tinh

513 Centesima

Tên
Tên Centesima
Tên chỉ định 1903 LY
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 24 tháng 8 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.079
Bán trục lớn (a) 3.016 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.777 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.255 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.239 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.734°
Kinh độ (Ω) 184.757°
Acgumen (ω) 221.263°
Độ bất thường trung bình (M) 119.452°

513 Centesima là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 24/08/1903 ở Heidelberg và được đặt tên là Centesima, tiếng Latinh nghĩa là thứ 100, ý nói nó là tiểu hành tinh thứ 100 do Max Wolf phát hiện[2].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi