514 Armida

tiểu hành tinh

514 Armida

Tên
Tên Armida
Tên chỉ định 1903 MB
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 24 tháng 8 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.046
Bán trục lớn (a) 3.046 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.905 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.187 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.316 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.885°
Kinh độ (Ω) 268.988°
Acgumen (ω) 112.548°
Độ bất thường trung bình (M) 25.561°

514 Armida là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 24.8.1903 ở Heidelberg, và được đặt theo tên nhân vật trong vở opera Armide của Gluck, dựa trên sử thi La Gerusalemme liberata của Torquato Tasso[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi