Mở trình đơn chính

5175 Ables (1988 VS4) là một tiểu hành vinh vòng trong của vành đai chính, được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

Ables

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởiShoemaker, C. S.
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá4 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh5175
Tên thay thế1988 VS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8907346
Viễn điểm quỹ đạo2.0435202
Độ lệch tâm0.0388347
Chu kỳ quỹ đạo1007.7368718
Độ bất thường trung bình235.66467
Độ nghiêng quỹ đạo16.84307
Kinh độ của điểm nút lên234.59306
Acgumen của cận điểm313.25398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H)13.7

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi