519 Sylvania

tiểu hành tinh

519 Sylvania

Tên
Tên Sylvania
Tên chỉ định 1903 MP
Phát hiện
Người phát hiện Raymond Smith Dugan
Ngày phát hiện 20 tháng 10 năm 1903
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.186
Bán trục lớn (a) 2.789 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.271 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.308 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.659 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 11.016°
Kinh độ (Ω) 44.813°
Acgumen (ω) 303.107°
Độ bất thường trung bình (M) 336.746°

519 Sylvania là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Raymond Smith Dugan phát hiện ngày 20.10.1903 ở Heidelberg, và được đặt theo tên theo rừng mà ông thường đi bộ lang thang trong đó khi còn nhỏ[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi