5224 Abbe

tiểu hành tinh

5224 Abbe (1982 DX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1982 bởi ZienerK. KirschTautenburg (033).

Abbe
Khám phá
Khám phá bởiZienerK. Kirsch
Nơi khám pháTautenburg (033)
Ngày phát hiện21 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định5224
Đặt tên theo
Ernst Abbe
1982 DX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2250622
Viễn điểm quỹ đạo2.2666148
Độ lệch tâm0.0092510
Chu kỳ quỹ đạo1229.3235883
Độ bất thường trung bình354.51848
Độ nghiêng quỹ đạo7.93719
Kinh độ của điểm nút lên359.48072
Acgumen của cận điểm85.32006
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Tênd in memory of Ernst Karl Abbe (1840–1905), director of the Jena Observatory from 1877 to 1900. He was known for his fundamental contributions to optics. These include work ngày microscopes, the Abbe number and comparators—the last being very useful for the detection of minor planets. Abbe, a long-time collaborator và friend of Carl Zeiss, secured considerable financial support for the University of Jena from the Zeiss foundation. The minor planet was named ngày the occasion of the first meeting of the Astronomische Gesellschaft in the reunited Germany.[1]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ MPC circular 20839

Tham khảoSửa đổi