5273 Peilisheng (1982 DQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1982 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnXinglong.

Peilisheng
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháXinglong
Ngày phát hiện16 tháng 2 năm 1982
Tên định danh
5273
1982 DQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1116891
Viễn điểm quỹ đạo2.5102865
Độ lệch tâm0.0862396
1283.2016394
214.59840
Độ nghiêng quỹ đạo6.29929
18.33150
69.25356
Đặc trưng vật lý
14.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi