5313 Nunes

tiểu hành tinh

5313 Nunes (1982 SC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1982 bởi H. DebehogneLa Silla Observatory ở Chile.

Nunes
Khám phá
Khám phá bởiH. Debehogne
Nơi khám pháLa Silla
Ngày phát hiện18 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định5313
1982 SC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9441985
Viễn điểm quỹ đạo2.4870065
Độ lệch tâm0.1224967
Chu kỳ quỹ đạo1204.5814650
Độ bất thường trung bình351.64666
Độ nghiêng quỹ đạo4.52398
Kinh độ của điểm nút lên112.02638
Acgumen của cận điểm138.07505
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi