5337 Aoki (1991 LD) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi S. OtomoMuramatsuKiyosato.

Aoki
Khám phá
Khám phá bởiS. OtomoMuramatsu
Nơi khám pháKiyosato
Ngày khám phá6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định5337
1991 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9360212
Viễn điểm quỹ đạo3.4789238
Độ lệch tâm0.0846309
Chu kỳ quỹ đạo2098.1803880
Độ bất thường trung bình346.90819
Độ nghiêng quỹ đạo6.41423
Kinh độ của điểm nút lên238.35903
Acgumen của cận điểm4.56812
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0420
Cấp sao tuyệt đối (H)11.50

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi