5379 Abehiroshi (1991 HG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1991 bởi S. OtomoO. MuramatsuKiyosato.

Abehiroshi
Khám phá
Khám phá bởiS. OtomoO. Muramatsu
Nơi khám pháKiyosato
Ngày khám phá16 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định5379
1991 HG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2671075
Viễn điểm quỹ đạo2.5255617
Độ lệch tâm0.0539270
Chu kỳ quỹ đạo1354.9385818
Độ bất thường trung bình183.26270
Độ nghiêng quỹ đạo3.80391
Kinh độ của điểm nút lên34.09432
Acgumen của cận điểm212.59204
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi