5410 Spivakov

tiểu hành tinh

5410 Spivakov (1967 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1967 bởi T. M. SmirnovaNauchnyj.

Spivakov
Khám phá
Khám phá bởiT. M. Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện16 tháng 2 năm 1967
Tên định danh
5410
Đặt tên theo
Vladimir Spivakov
1967 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1615561
Viễn điểm quỹ đạo3.8458201
Độ lệch tâm0.2803660
1901.4314821
338.96058
Độ nghiêng quỹ đạo4.02059
141.34280
339.69026
Đặc trưng vật lý
13.3

Liên kết ngoài sửa