552 Sigelinde

tiểu hành tinh

552 Sigelinde là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 14.12.1904 ở Heidelberg và được đặt theo tên Sigelinde, nhân vật trong vở opera Die Walküre của Richard Wagner[1].

552 Sigelinde
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện14/12/1904
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1904 PO
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 18/8/2005
Cận điểm quỹ đạohelion 2,893 AU
Viễn điểm quỹ đạohelion 3,415 AU
3,154 AU
Độ lệch tâm0,083
5,602 năm
168,025°
Độ nghiêng quỹ đạo7,706°
267,245°
350,835°

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi