5535 Annefrank

tiểu hành tinh

5535 Annefrank /ˌæn ˈfræŋk/ là một tiểu hành tinh chính vành đai trong thuộc nhóm Augusta. Nó được phát hiện bởi Karl Reinmuth năm, và được đặt theo tên Anne Frank.

5535 Annefrank
Asteroid 5535 Annefrank.jpg
Image of 5535 Annefrank taken by Stardust space probe in 2002
Khám phá
Khám phá bởiKarl Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện1942-03-23
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Anne Frank
1942 EM
Main belt Main belt Augusta family
Đặc trưng vật lý
Kích thước6.6 x 5.0 x 3.4 km
Diameter: 4.8 km
Chu kỳ tự quayMultiple possible values
Suất phản chiếu0.18–0.24
Kiểu phổS
Cấp sao tuyệt đối (H)14.2

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi