5538 Luichewoo (1964 TU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1964 bởi Purple Mountain Obs.Nanking.

Luichewoo
Khám phá
Khám phá bởiPurple Mountain Obs.
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
5538
1964 TU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9051723
Viễn điểm quỹ đạo2.6727427
Độ lệch tâm0.1676681
1264.8966172
207.67320
Độ nghiêng quỹ đạo5.22683
335.49205
45.51425
Đặc trưng vật lý
14.3

Liên kết ngoàiSửa đổi