5547 Acadiau (1980 LE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 6 năm 1980 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

Acadiau
Khám phá
Khám phá bởiShoemaker, C. S.
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá11 tháng 6 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định5547
Đặt tên theo
Acadia University
1980 LE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2939934
Viễn điểm quỹ đạo2.9384254
Độ lệch tâm0.1231614
Chu kỳ quỹ đạo1545.6358649
Độ bất thường trung bình249.62623
Độ nghiêng quỹ đạo12.68641
Kinh độ của điểm nút lên240.71417
Acgumen của cận điểm335.58416
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi