559 Nanon

tiểu hành tinh

559 Nanon

Tên
Tên Nanon
Tên chỉ định 1905 QD
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 8 tháng 3 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 15 tháng 6 năm 2000 (ngJ 2451710.5)
Độ lệch tâm (e) 0.067
Bán trục lớn (a) 2.711 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.530 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.891 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.463 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.311°
Kinh độ (Ω) 112.256°
Acgumen (ω) 129.181°
Độ bất thường trung bình (M) 68.784°

559 Nanon là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 8.3.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Nanon, nhân vật trong vở operetta cùng tên của Richard Genée[1].

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa