560 Delila

tiểu hành tinh

560 Delila

Tên
Tên Delila
Tên chỉ định 1905 QF
Phát hiện
Người phát hiện M. F. Wolf
Ngày phát hiện 13 tháng 3 năm 1905
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.158
Bán trục lớn (a) 2.753 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.318 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.187 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.567 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.456°
Kinh độ (Ω) 105.475°
Acgumen (ω) 4.209°
Độ bất thường trung bình (M) 43.000°

560 Delila là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 13.3.1905 ở Heidelberg và được đặt theo tên Delilah, nhân vật trong Cựu Ước, trong vở opera Samson et Délila của Saint-Saëns[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa